Jssor Slider
Related Content
News
Soccer Pro Bangkok
Mobile: สาขาเลียบด่วนรามอินทรา : 086-890-7172, สาขาติวานนท์ : 081-723-3995, สาขาเจริญราษกร์ 089-967-1338, สาขาพัฒนาการ 093-737-3730 , สาขาอ่อนนุช : 063-202-3155, สาขาเกษตร : 087-547-5553, สาขาบางนา 063-270-4422
E-mail: info@scpbkk.com
BY  SOCCERPRO
Jul 09 , 2016
รายชื่อผู้ได้รับ Adidas Beau Jeu Euro 2016 Match Ball ครั้งที่ 4

รายชื่อผู้ได้รับ Adidas Beau Jeu Euro 2016 Match Ball แต่ละสาขา

สาขาเลียบทางด่วนรามอินทรา      คุณสุทธินันต์ สุขวัฒนาภิรมย์

สาขาลาดพร้าว 87                คุณภูริทัต ตันพีรพงษ์

สาขาติวานนท์                    คุณชาญวิทย์ เรืองชัยทวีสุข

สาขาเจริญราษฎร์                 คุณโกศล โกศลรอด

สาขาพัฒนาการ                   คุณนิติพงษ์ นาคศิริ

สาขาประชาอุทิศ                   คุณอุดมพร  น้อยพัน

Grand SP เกษตรนวมินทร์         คุณจาตุรนต์ ศิริมโนพิเชษฐ์

 

  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับของรางวัลด้วยตัวเองที่สาขาของ SoccerPro เท่านั้น
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนมาเพื่อเป็นหลักฐานการรับรางวัลด้วย ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ได้รับการยืนยันมาอย่างถูกต้องเท่านั้น
  • ของรางวัล ไม่สามารถขอเปลี่ยนคืน หรือแลกเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใดๆ
  • ในกรณีที่ของรางวัลมีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล
Soccer Pro Bangkok
Mobile: สาขาเลียบด่วนรามอินทรา : 086-890-7172, สาขาติวานนท์ : 081-723-3995, สาขาเจริญราษกร์ 089-967-1338, สาขาพัฒนาการ 093-737-3730 , สาขาอ่อนนุช : 063-202-3155, สาขาเกษตร : 087-547-5553, สาขาบางนา 063-270-4422
E-mail: info@scpbkk.com