Jssor Slider
Related Content
News
Soccer Pro Bangkok
Mobile: สาขาเลียบด่วนรามอินทรา : 086-890-7172, สาขาติวานนท์ : 081-723-3995, สาขาเจริญราษกร์ 089-967-1338, สาขาพัฒนาการ 093-737-3730 , สาขาอ่อนนุช : 063-202-3155, สาขาเกษตร : 087-547-5553, สาขาบางนา 063-270-4422
E-mail: info@scpbkk.com
BY  SOCCERPRO
Jul 02 , 2016
รายชื่อผู้ได้รับ Adidas Beau Jeu Euro 2016 Match Ball ครั้งที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับ Adidas Beau Jeu Euro 2016 Match Ball แต่ละสาขา

สาขาเลียบทางด่วน ฯ             คุณ Klui Jullacha

สาขาลาดพร้าว 87               คุณวีรวุฒิ  รงค์เดชประทีป

สาขาติวานนท์                   คุณธนกฤต (Mie Thanakit)        

สาขาเจริญราษฎร์               คุณกลิ่น สุวรรณเพชร       

สาขาพัฒนาการ                 คุณเอกกมล  เอกศรัณย์ชัย

สาขาประชาอุทิศ                 คุณศุภกิตติ์ ห้วยกรดวัฒนา

Grand SP เกษตรนวมินทร์       คุณชนุตม์  จันทร์สุข

 

  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับของรางวัลด้วยตัวเองที่สาขาของ SoccerPro เท่านั้น
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนมาเพื่อเป็นหลักฐานการรับรางวัลด้วย ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ได้รับการยืนยันมาอย่างถูกต้องเท่านั้น
  • ของรางวัล ไม่สามารถขอเปลี่ยนคืน หรือแลกเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใดๆ
  • ในกรณีที่ของรางวัลมีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล
Soccer Pro Bangkok
Mobile: สาขาเลียบด่วนรามอินทรา : 086-890-7172, สาขาติวานนท์ : 081-723-3995, สาขาเจริญราษกร์ 089-967-1338, สาขาพัฒนาการ 093-737-3730 , สาขาอ่อนนุช : 063-202-3155, สาขาเกษตร : 087-547-5553, สาขาบางนา 063-270-4422
E-mail: info@scpbkk.com